Verlof

Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties
Absentiemeldingen voor ziekte, doktersbezoek en dergelijke regelt u via ouderportaal.

Voor extra verlofdagen, ook op grond van religieuze overwegingen, bent u verplicht een verlofformulier in te vullen. Dit kan niet aangevraagd worden via ouderportaal.

De directie is gehouden aan de wettelijke richtlijnen voor verlof.
Voor het beoordelen van de verlofaanvragen staan wij regelmatig in contact met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Hoorn.

Het verlofformulier is verkrijgbaar op school of hier te downloaden. Voor een samenvatting van de richtlijnen voor verlof buiten schoolvakanties, klik hier. Voor de volledige wettelijke tekst, klik hier.

Bij een verlofaanvraag vanwege werk dient u  altijd een getekende verklaring van de werkgever bij te voegen.
Uw verlofaanvraag dient minimaal 8 weken van te voren te worden ingediend bij de directie.

De gemeente Hoorn heeft een vraag & antwoord pagina met betrekking tot leerplicht en verlof. Deze is te bekijken: https://www.hoorn.nl/leerplicht#tab2
 

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!