Muziek

Onze muzieklessen worden verzorgd door een enthousiaste vakleerkracht.

Muziek

Onze muzieklessen worden verzorgd door een enthousiaste vakleerkracht.

Muzieklessen op De Klipper

De muzieklessen op de Klipper worden gegeven door een vakleerkracht: Tanja.

Tanja geeft al jaren muziekles op vele verschillende scholen, voornamelijk in regio Waterland. Voordat ze daarmee startte, verzorgde Tanja blokken 'muziek op schoot' en gaf zij pianoles aan kinderen waar autisme een rol speelde.
Naast het werken op De Klipper, dirigeert ze met veel plezier het koor 'Ooker' in Blokker.

Elke week krijgen de leerlingen 45 minuten muziekles.

Muziekles draagt bij aan de brede vorming van kinderen. Het is goed voor de ontwikkeling van de hersenen en motoriek. In de muzieklessen wordt er gewerkt aan de algemene muzikale vorming. We zingen, musiceren, luisteren, improviseren, componeren, leren wat over verschillende stromingen en over muziekgeschiedenis, en als het even kan laten we zo af en toe eens wat horen aan geïnteresseerden.

 

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!