Ouderbijdrage

Van de ouderbijdrage worden al die dingen bekostigd die het schooljaar van het kind, buiten de leuke activiteiten van school, nog leuker maken.

Ouderbijdrage

Van de ouderbijdrage worden al die dingen bekostigd die het schooljaar van het kind, buiten de leuke activiteiten van school, nog leuker maken.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt € 22,- per leerling voor het hele schooljaar. Van deze bijdrage worden de kosten van de verschillende feesten zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen betaald. Maar ook diverse activiteiten zoals sport en excursie. Kortom van de ouderbijdrage worden al die dingen bekostigd die het schooljaar van het kind, buiten de leuke activiteiten van school, nog leuker maken.

Naast deze ouderbijdrage wordt ook een bedrag gevraagd voor het schoolreisje en/of schoolkamp. De groepen 1 t/m 7 gaan één dag op reis en groep 8 gaat drie dagen.

Voor het schoolreisje:
  • Voor groep 1 t/m 4 is het bedrag: € 30,- per leerling
  • Voor groep 5 t/m 7 is het bedrag: € 35,- per leerling
  • Voor de groepen 8 is het bedrag:  € 100,- per leerling

Wanneer het te betalen bedrag voor u te groot is om in één keer te kunnen betalen, laat dit dan even weten door middel van een mailtje naar i.logchies@talenthoorn.nl 

De boekhouding van schooljaar 2021/2022 is afgesloten en goedgekeurd door de kascontrole.
Een kopie van de jaarrekening kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar i.logchies@talenthoorn.nl

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!