Opvang locatie de Bres

Kindcentrum de Klipper is gevestigd in de Hoornse wijk Kersenboogerd en heeft maar liefst twee locaties: Klipper de Bres en Klipper Dubloen. Klipper de Bres heeft kinderopvang van 0-12 jaar en onderwijs onder één dak, ook wel 'Integraal Kindcentrum Klipper De Bres.' genoemd. Op Klipper de Bres wordt de kinderopvang verzorgd door Stichting Kinderopvang West-Friesland.

Opvang locatie de Bres

Kindcentrum de Klipper is gevestigd in de Hoornse wijk Kersenboogerd en heeft maar liefst twee locaties: Klipper de Bres en Klipper Dubloen. Klipper de Bres heeft kinderopvang van 0-12 jaar en onderwijs onder één dak, ook wel 'Integraal Kindcentrum Klipper De Bres.' genoemd. Op Klipper de Bres wordt de kinderopvang verzorgd door Stichting Kinderopvang West-Friesland.
Klipper de Bres heeft kinderopvang van 0-12 jaar en onderwijs onder één dak, ook wel 'Integraal Kindcentrum Klipper De Bres.' genoemd. Onze locatie biedt plaats aan een BSO-groep van max. 22 kinderen en de mogelijkheid tot uitbreiding naar drie groepen. In januari 2020 is er een KDV groep voor kinderen van 0-4 jaar geopend. Klipper de Bres beschikt over een fantastische natuur ontdektuin, waar kinderen uren zich kunnen vermaken. 

 

Kinderopvang

Op ons kinderdagverblijf bieden wij opvang aan kinderen van 0-4 jaar. We werken op deze groep nauw samen met de kleuterklassen van Klipper de Bres, we sluiten onder andere aan bij dezelfde thema's als de kleuters. De overgang naar de basisschool zal voor de kinderen van de KDV groep makkelijker verlopen omdat zij het gebouw, de leerkrachten en klasgenootjes nu al leren kennen.
Deze KDV groep biedt plaats aan maximaal 12 kinderen en is geopend op maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 18:30 uur.

 

Peutergroep

Op de peutergroep van Klipper de Bres bereiden we kinderen van 2-4 jaar voor op de basisschool. Doordat de peutergroep in basisschool Klipper de Bres zit, is de overgang van peutergroep naar basisschool vertrouwd. Ook wanneer zij naar een andere basisschool gaan, zijn zij al gewend aan een schoolse omgeving. De peutergroep van Klipper de Bres biedt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan kinderen vanaf 2,5 jaar.

De peutergroep sluit aan bij de openingstijden van de basisschool en is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.


 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van van 4-12 jaar is 52 weken per jaar geopend van 07.00 uur tot school begint en vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. Bij BSO de Klipper komen ook de kinderen van basisschool het Spectrum, zo kunnen de kinderen uit de wijk buiten schooltijd met elkaar spelen en ontwikkelen. 

Activiteitengericht
Op onze locatie werken we activiteitengericht. De activiteiten worden door de kinderen samen met de pedagogisch medewerkers (pm'ers) bedacht en zijn heel divers. De wensen van de kinderen staan hierin centraal. Aangeboden wordt: sport en spel, creatieve activiteiten in diverse vormen (schilderen, tekenen, knutselen), koken, muziek, theater, etcetera. Als ouder kunt u het activiteitenprogramma van de locatie bekijken op het activiteitenbord op de locatie.

BSO in de schoolvakanties
In de schoolvakanties zijn de BSO kinderen tot 9 jaar welkom op de eigen locatie, ze kunnen hier deelnemen aan een uitdagend activiteiten programma die per vakantie wisselt. 
De kinderen van 9 jaar en ouder gaan in de schoolvakanties naar de Ceder, waar het Jeugdhonk in zit. Hier komen alle oudste kinderen vanuit de
Kersenboogerd samen voor een leuke dag, volledig gericht op hun leeftijd.

 

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van het kinderdagverblijf en peutergroep en BSO te lezen.

In de vakanties kunnen de kinderen van 9 jaar en ouder terecht bij het Jeugdhonk van de Ceder van onze partner Stichting Kinderopvang West-Friesland. In het Jeugdhonk komen alle oudste kinderen vanuit de Kersenboogerd samen voor een leuke dag, volledig gericht op hun leeftijd.

Kindcentrum Klipper biedt een mooie doorgaande lijn van peutergroep en kinderdagverblijf naar kleuterklas, die volledig op elkaar is afgestemd. Voor de schoolgaande kinderen biedt de BSO een mooie aanvulling op de schooldag. De opvang van Klipper de Bres wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven op de peutergroep. 

Telefoon: 0229-260575
Email: klipper@kinderopvangwestfriesland.nl

IKC De Klipper

De Bres en Dubloen samen de Klipper maar toch apart