Opvang locatie de Bres

IKC Klipper de Bres heeft kinderopvang van 0-12 jaar en onderwijs onder één dak, ook wel 'Integraal Kindcentrum Klipper De Bres.' genoemd. Op Klipper de Bres worden onderwijs en opvang uitgevoerd door medewerkers van Talent voor opvang en onderwijs, onderdeel SCIO groep. Wij leggen onze focus op een doorgaande ontwikkeling van 0-12 jaar.

Opvang locatie de Bres

IKC Klipper de Bres heeft kinderopvang van 0-12 jaar en onderwijs onder één dak, ook wel 'Integraal Kindcentrum Klipper De Bres.' genoemd. Op Klipper de Bres worden onderwijs en opvang uitgevoerd door medewerkers van Talent voor opvang en onderwijs, onderdeel SCIO groep. Wij leggen onze focus op een doorgaande ontwikkeling van 0-12 jaar.
Klipper de Bres heeft kinderopvang van 0-12 jaar en onderwijs onder één dak, ook wel 'Integraal Kindcentrum Klipper De Bres.' genoemd. Onze locatie heeft een horizontale KDV groep 0-4 jaar, een VSO groep en drie BSO-groepen. We hebben maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag een Peutergroep waar ook VVE kinderen opgevangen kunnen worden. Klipper de Bres beschikt over een fantastische natuur ontdektuin, waar kinderen zich uren kunnen vermaken. 

 

Kinderopvang

Op ons kinderdagverblijf bieden wij opvang aan kinderen van 0-4 jaar. We werken op deze groep nauw samen met de kleuterklassen van Klipper de Bres, we sluiten onder andere aan bij dezelfde thema's als de kleuters. De overgang naar de basisschool zal voor de kinderen van de KDV groep makkelijker verlopen omdat zij het gebouw, de leerkrachten en klasgenootjes nu al leren kennen.
Deze KDV groep biedt plaats aan maximaal 12 kinderen en is geopend op maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 18:30 uur.

 

Peutergroep

Op de peutergroep van Klipper de Bres bereiden we kinderen van 2-4 jaar voor op de basisschool. De peutergroep zit in hetzelfde gebouw als de basisschool. Dit draagt bij aan een geleidelijke en vertrouwde overgang van de peutergroep naar de basisschool. De peutergroep van Klipper de Bres biedt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan kinderen vanaf 2,5 jaar.

De starttijd van de peutergroep sluit aan bij de starttijd van de basisschool. De peutergroep is ma-di-do-vrij geopend. De kinderen kunnen gebracht worden tussen 8.30-8.45 uur en gehaald worden tussen 12.15 en 12.30 uur. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.

Momenteel hebben we ruimte om peuters te plaatsen op verschillende dagen. U kunt hiervoor contact opnemen met Maaike Klein. m.klein@talenthoorn.nl


 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van van 4-12 jaar is 52 weken per jaar geopend van 07.00 uur tot school begint en vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. Voor schooltijd wordt de opvang VSO genoemd, kinderen kunnen daar vanaf 7.00 uur terecht en kunnen daar rustig aan de dag beginnen en ontbijten. 

Activiteitengericht
Op onze locatie werken we activiteitengericht. De activiteiten worden door de kinderen samen met de pedagogisch medewerkers (pm'ers) bedacht en zijn heel divers. Waar mogelijk wordt aangesloten op thema's van school. In de vakanties staan eigen diverse thema's centraal. De kinderen worden betrokken bij de keuze en ontwikkeling van de thema's.  Aangeboden wordt: sport en spel, creatieve activiteiten in diverse vormen (schilderen, tekenen, knutselen), koken, muziek, theater, etc. Als ouder kunt u het activiteitenprogramma van de locatie bekijken op het activiteitenbord op de locatie.

BSO in de schoolvakanties
In de schoolvakanties zijn de BSO kinderen welkom op IKC Klipper de Bres. Ze kunnen hier deelnemen aan een uitdagend activiteiten programma dat per vakantie wisselt. 
BSO op studiedagen
De BSO is op studiedagen van IKC Klipper de Bres geopend van 7.00-18.30 uur.

 

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van het kinderdagverblijf en peutergroep en BSO te lezen.

Integraal Kindcentrum Klipper de Bres biedt een mooie doorgaande lijn van peutergroep en kinderdagverblijf naar kleuterklas, die volledig op elkaar is afgestemd. Voor de schoolgaande kinderen biedt de BSO een mooie aanvulling op de schooldag. Onderwijs en opvang wordt vorm gegeven door medewerkers van Talent voor opvang en onderwijs, onderdeel van SCIO Groep. De opvang op de BSO is voorbehouden aan kinderen die ook onderwijs volgen op IKC Klipper de Bres.

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven op onze opvang. 

Telefoon: 0229-291919
Email: klipper@kinderopvangwestfriesland.nl

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!