Schooltijden, vakantierooster en jaarkalender

Op De Klipper geldt een continurooster met vijf gelijke dagen. De schooldag begint om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Schooltijden, vakantierooster en jaarkalender

Op De Klipper geldt een continurooster met vijf gelijke dagen.
De schooldag begint om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Schooltijden

De Klipper hanteert de volgende schooltijden voor alle groepen:

Maandag:       8.30 - 14.15
Dinsdag:         8.30 - 14.15
Woensdag:     8.30 - 14.15
Donderdag:    8.30 - 14.15
Vrijdag:           8.30 - 14.15

Vakanties 2021 - 2022

Herfstvakantie            18 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie              25 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie      21 februari t/m 27 februari
Pasen                           17 en 18 april
Meivakantie                 23 april t/m 8 mei
Hemelvaart                  26 mei
Pinksteren                    5 en 6 juni
Studiemiddag              15 juli kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Zomervakantie            16 juli t/m 28 augustus

 

Vrije dagen 2021 - 2022

4 oktober (studiedag)
9 november (studiedag)
17 december (studiedag)
25  januari (studiemiddag, kinderen tot 11:30 op school)
14 februari t/m 20 februari (extra week voorjaarsvakantie)
27 mei (studiedag)
7 t/m 10 juni (organisatieweek/studieweek)
6 juli (studiedag)

Jaarkalender

Op de schooljaarkalender staan de vakanties, vrije dagen en studiedagen vermeld. Gedurende het schooljaar worden activiteiten gepland en kunnen wijzigingen plaatsvinden. In onze wekelijkse nieuwsbrief, Het Scheepsjournaal, is een actuele kalender opgenomen.

OBS De Klipper

De school met talent voor taal