Sport

Op De Klipper worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht én bij de kleuters ook de groepsleerkrachten.

Sport

Op De Klipper worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht én bij de kleuters ook de groepsleerkrachten.

Schoolgymclub

Houdt je van extra veel bewegen?
De schoolgymclub is in januari 2012 van start gegaan. Het is geen sportclub in officiële zin, maar ontstaan vanuit de behoefte van kinderen aan een sportvereniging met een gevarieerder aanbod dan de reguliere sportverenigingen. De schoolgymclub kenmerkt zich door een zeer divers  aanbod aan sport- en spelactiviteiten. Veel voorkomende activiteiten zijn bijvoorbeeld: touwzwaaien, springvormen met behulp van de trampoline, ringzwaaien, schommelen, maar ook voetbal, zaalhockey, tikspelen en diverse trefbalvormen. Het is juist deze diversiteit die de schoolgymclub zo bijzonder maakt. De club is toegankelijk voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 van de Klipper.

De lessen worden gegeven in sporthal de Kers door Merel (vakleerkracht bewegingsonderwijs De Klipper) elke donderdag:
  • 14.45 - 15.30: groep 3 t/m 8
  • (m.u.v. de schoolvakanties en vrije dagen).

Meer informatie over deze schoolgymclub vindt u op het prikbord bij de voordeur. Opgeven kan bij Merel via m.albertsma@talenthoorn.nl
 

Kleutergym

Op donderdag van 15.00 uur tot 15.45 uur is er extra kleutergym in sporthal de Kers.  Alle leerlingen uit de groepen 1 en 2 kunnen zich hiervoor opgeven. In de lessen zal een gevarieerd aanbod van onder andere springen, duikelen, klimmen, balanceren, schommelen, touwzwaaien, tikspelen en diverse spelactiviteiten aan bod komen. De lessen worden gegeven door Lars (vakleerkracht gym van de Tandem)
Meer informatie kunt u opvragen bij de leerkracht of bij Merel (vakleerkracht gym de Klipper)

 

 

MRT

MRT is het verlenen van extra zorg op het gebied van bewegingsonderwijs. Dit gebeurt onder schooltijd buiten de reguliere gymlessen om. Het is bedoeld voor kinderen met een bewegingsachterstand (t.o.v. leeftijdsgenoten), die niet of moeilijk mee kunnen komen  tijdens de lessen bewegingsonderwijs. De gevolgen van deze achterstand kunnen zijn: weinig tot geen plezier hebben in bewegen en problemen in sociaal-emotioneel opzicht. Een goede motorische ontwikkeling is van groot belang voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Kinderen met een bewegingsachterstand vertonen vaak een aantal van de volgende kenmerken : houterig en ongecontroleerd bewegen, vaak vallen en botsen, evenwichtsproblemen, concentratieproblemen, slordig handschrift, angstig in bepaalde bewegingssituaties, weinig zelfvertrouwen.

Wat willen we bereiken in een periode MRT?
  • Stimuleren van de motorische ontwikkeling en verbeteren van de  motorische vaardigheid, zodat het kind beter kan meedoen met de lessen bewegingsonderwijs
  • Meer plezier krijgen in bewegen
  • Meer zelfvertrouwen krijgen in bewegingssituaties

Dit willen we bereiken door:
  • Observatie/evaluatie d.m.v. leerlingvolgsysteem en/of motorische test
  • Eén MRT les per week van 45 minuten in een klein groepje
  • Veel aandacht en structuur
  • Mogelijkheid om ook thuis te oefenen (huiswerk)
  • Positieve waardering voor wat het kind reeds kan, veel plezier

De MRT lessen worden op maandag van 14.45 - 15.30 uur gegeven in Sporthal de Kers.

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!