Identiteit

Kindcentrum Klipper Dubloen is dé openbare basisschool in de Kersenboogerd in Hoorn. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen. Een school waar plezier en goed, gedegen onderwijs voor uw kind hand in hand gaan. Kleinschalig en persoonlijk. Dat is waar onze kleine school groot in is!

Algemene informatie

Kindcentrum Klipper Dubloen is dé openbare basisschool in de Kersenboogerd in Hoorn. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen. Een school waar plezier en goed, gedegen onderwijs voor uw kind hand in hand gaan.
Kleinschalig en persoonlijk. Dat is waar onze kleine school groot in is!

Wie zijn wij?

Wij zijn de Klipper Dubloen: een kindcentrum dat bestaat uit OBS de Klipper en kinderopvang Berend Botje.
 
Op onze kleinschalige school worden alle kinderen gezien en zijn er korte lijntjes. Iedereen kent iedereen. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen willen leren, wij doen ons best in de ondersteuningsbehoeften te voorzien en zien elke dag als een nieuwe kans. Het hechte team, dat bestaat uit kundige leerkrachten, voelt zich samen verantwoordelijk voor alle kinderen. We hanteren dezelfde pedagogische toon, dit geeft duidelijkheid en structuur voor leerlingen. Zo houden wij een veilige sfeer in de school en voelen alle kinderen zich gezien en gehoord.
 
We willen jong en oud betrekken bij de school. Voorbeelden hiervan zijn de leerlingenraad, ouderraad en het jaarfeest. Met Berend Botje werken we samen aan dezelfde thema's, vieren samen feest en spelen samen op het plein. Op de Klipper vinden wij het ook belangrijk om ouders op de hoogte te houden van de activiteiten die wij ondernemen. Daarom zorgen wij, samen met de kinderen, dat u regelmatig een schoolkrant en een nieuwsbrief ontvangt.
 
Door duidelijke structuur creëren we rust in de school. Deze structuur ondersteunt ook onze hoge verwachtingen ten aanzien van leren, inzet en gedrag. Schoolbreed hanteren wij dezelfde afspraken. Hier blijven wij in groeien/ ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de grondwet van De vreedzame school. Dit zijn gedragsverwachtingen, die onze normen en waarden afspiegelen. Deze grondwet hanteren we van groep 1 tot groep 8. Zo wordt het een routine. 
 
Met routines leren we kinderen ook positief gedrag aan in verschillende sociale situaties. Zo leren kinderen waarom het belangrijk is om gedrag/emoties te reguleren in de sociale omgang.
Denk aan de regels in de klas, lopen in de gang, maar ook aan hoe je je gedraagt op het plein of in de gymzaal. Of hoe je passend reageert in een discussie bijvoorbeeld.
Ook de kinderen zelf spelen daarbij een rol, bijvoorbeeld door als mediator op te treden bij kleine conflicten.
 
We gaan ervan uit dat iedereen kan leren. Leren betekent kennis en vaardigheden opdoen. Leren is gericht op de cognitieve vakken als rekenen en taal en op vaardigheden als gedrag, executieve functies en creativiteit. Vanaf de bovenbouw worden leerlingen steeds meer betrokken bij het eigen leerproces, bijvoorbeeld door de portfoliogesprekken die we voeren.   Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen kennismaken met cultuur in de vorm van bezoek aan musea en voorstellingen.
 
Bent u op zoek naar een leuke basisschool voor uw kind? Kom eens bij ons kijken! U bent van harte welkom voor een rondleiding. U kunt mailen naar directie.dubloen@talenthoorn.nl of even bellen met 0229-249881
 

Openbaar onderwijs

De Klipper is een school voor openbaar onderwijs. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen. De openbare school is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende achtergronden en culturen. Begrip voor elkaar, verdraagzaamheid en respect vormen centrale kenmerken van De Klipper. Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk.

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!